Tìm Kiếm Đại Lý

Tìn Đại Lý

I.Điều kiện cơ bản của đại lý:

Có tư cách pháp lý độc lập, vốn đăng ký 600 triệu đồng trở lên

Có tín nhiệm và

Có năng lực mở rộng thị rường và nguồn khách hàng cố định tại khu vực.

Có sự hiểu biết nhất định về sản phẩm và tiêu chí kinh doanh của Công ty CP Điện cơ Quan Hiền cũng như sản phẩm máy biến tần CS. Tuân theo các chính sách thị trường của Công ty Quan Hiền

Có ít nhất 2 nhân viên nghiệp vụ chuyên nghiệp có thể độc lập phát triển thi trường, có ít nhất 1 nhân viên chuyên về kĩ thuật, có khả năng phục vụ hậu mãi sau khi được đào tạo.

Tuyệt đối chấp hành bảng giá của Công ty Quan Hiền dành cho hệ thống đại lý.

II.Chứng nhận phân loại đại lý

1/ Đại lý thông thường

Đáp ứng được các điều kiện cơ bản của đại lý

Doanh thu tiêu thụ 1 năm đạt 1,2 tỷ đồng trở lên, đại lý ở vùng sâu vùng xa phải đạt ít nhất 600 triệu đồng.

Khi hợp tác doanh thu quý 1 phải đạt 10% doanh thu cả năm, quý 2 đạt 20%, quý 3 và 4 bình quân mỗi quý đạt 35% doanh thu cả năm.

2/ Đại lý loại A

Đáp ứng được các điều kiện cơ bản của đại lý

Lần đầu hợp tác phải đảm bảo hoàn thành doanh thu của cả năm là 3 tỷ đồng trở lên , quý 1 phải đạt 15% doanh thu cả năm, quý 2 đạt 25%, quý 3 và 4 bình quân mỗi quý đạt 30%.

Nhãn hiệu phân phối chủ yếu là máy biến tần CS, có ít nhất 3 nhân viên chuyên về tiêu thụ và hỗ trợ kỹ thuật máy biến tần CS.

3/ Đại lý quốc gia

Vốn đăng kí là 2 tỷ đồng trở lên, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tiêu thụ máy biến tần, có năng lực tài chính dồi dào và hệ thống tiêu thụ rộng rãi.

Có khả năng độc lập mở rộng thị trường, có khả năng hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ hậu mãi chất lượng cao cho khách hàng trong khu vực.

Nhãn hiệu phân phối chủ yếu là máy biến tần CS, có ít nhất 6 nhân viên chuyên về tiêu thụ và hỗ trợ kỹ thuật máy biến tần CS.

Đảm bảo doanh thu thực tế của cả năm là 10 tỷ đồng trở lên. Khi hợp tác doanh thu quý 1 phải đạt 10% doanh thu cả năm, quý 2 đạt 20%, quý 3 và 4 bình quân mỗi quý đạt 35% doanh thu cả năm.

III.Quy trình đăng ký làm đại lý

Đăng ký đại lý  -->  Sát hạch đại lý  --> Chứng nhận đại lý --> Ủy quyền đại lý  --> Thỏa thuận đại lý  -->  Đánh giá đại lý