越南台灣事務委員會秘書長蘇國俊來訪

Ông TÔ QUỐC TUẤN tổng thư ký ủy ban công tác Đài Loan Việt Nam đã có buổi đến thăm và làm việc tại công ty cùng với chủ tịch Lâm.